2. kolo přijímacího řízení

Podmínky přijímacího řízení i kritéria pro přijetí jsou stejná jako v 1. kole. Budou akceptovány výsledky didaktických testů z českého jazyka a matematiky jednotné přijímací zkoušky z prvního kola doložené výpisem výsledků těchto testů.

Přihlášku ke studiu (spolu s výpisem výsledků didaktických testů) na čtyřleté gymnázium je třeba zaslat (předat) do 19. 6. 2018.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou vyvěšeny na úřední desce školy i na webových stránkách školy 22. června 2018.
Rozhodnutí si mohou vyzvednout zákonní zástupci v kanceláři školy do 29. června 2018.

Mgr. Ivan Kratochvíl
ředitel školy

Líbí se Vám článek?
KRATOCHVÍL Ivan, 25.5.2018

Zpět na přehled aktualit →