2. kolo přijímacího řízení

Podmínky přijímacího řízení i kritéria pro přijetí jsou stejná jako v 1. kole. Budou akceptovány výsledky didaktických testů z českého jazyka a matematiky jednotné přijímací zkoušky z prvního kola doložené výpisem výsledků těchto testů.

Přihlášku ke studiu (spolu s výpisem výsledků didaktických testů) na čtyřleté i osmileté gymnázium je třeba zaslat (předat) do 10. 6. 2019.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou vyvěšeny na úřední desce školy i na webových stránkách školy 14. června 2019.
Rozhodnutí si mohou vyzvednout zákonní zástupci v kanceláři školy do 28. června 2019.

Líbí se Vám článek?
KRATOCHVÍL Ivan, 17.5.2019

Zpět na přehled aktualit →