Metodik prevence

Metodik prevence

Mgr. Štěpánka Podloucká

domena = gymsusice.cz

Konzultační hodiny

 • Konzultace je možná kdykoli po předchozí domluvě.
 • Pondělí 13.30

 

Pomoc studentům a jejich rodičům

 • tvorba a realizace preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
 • realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
 • poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
 • koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
 • poskytování informačních a metodických materiálů
 • aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence

 

V rámci všeobecné specifické primární prevence se věnujeme tématům kyberšikana, virtuální závislosti, drogové závislosti, kouření, zdravý životní styl, dospívání, sex, vztahy a pohlavně přenosné nemoce, poruchy příjmu potravy..

 

Žáci prvních ročníků pravidelně absolvují seznamovací kurz, při kterém se jim snažíme pomoci se vstupem do nového školního kolektivu, se sebeprezentací, zdravým prosazením se, s vytvářením zdravého klimatu ve třídě.

 

Pro studenty posledních ročníků  je organizován projekt "Úvod do světa práce", v jehož rámci se studenti prakticky seznámí s postupem při jednání s úředníky na pracovním úřadu, ujasní si pozici studenta, pracujícího, případně nezaměstnaného nebo člověka aktivně hledajícího práci.

 

Škola spolupracuje zejména s metodičkou prevence Bc. Lucií Karbanovou, PPP Sušice, externími lektory p. Karlem Průchou, Jitkou Wachmann (projekt Zdravá pětka), Alenou Paroubkovou (MP Education). Vladimírem Váchou (ACET ČR).

 

Zapojujeme se také do projektu Video školám (prevence rizikového chování) a lidskoprávního festivalu "Jeden svět".

 

Doporučené odkazy

Pracoviště pedagogicko-psychologické poradny

Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň

 

ŠIKANA  A KYBERŠIKANA

www.e-bezpeci.cz

www.protisikane.cz

www.sikana.org

www.linkabezpeci.cz

 

DROGOVÁ ZÁVISLOST  

 

GAMBLING

www.drogy.net

www.psychoporadna.cz

www.gamblersanonymous.org/ 

 

ALKOHOLISMUS

 • Psychiatrická léčebna Bohnice, 

Ústavní 91, 181 02 Praha 8: 

Muži: pav. 33: tel: 284 016 333, pav. 35: tel: 284 016 235, 

Prim. Nešpor: tel: 284 016 249  

 • Centrum krizové intervence (nepřetržitý provoz, telefonická pomoc):tel: 284 016 666  
 • Ambulantní zařízení pro léčbu závislostí v Praze Praha 1 a Praha-východ, OAT poliklinika Palackého ul. 5, tel: 224947711 

 

KOUŘENÍ

www.kurakovaplice.cz

www.dokurte.cz

   

DOMÁCÍ NÁSILÍ, OHROŽENÍ DĚTÍ A MLADISTVÝCH:

 • Linka vzkaz domů: tel. 800 111 113
 • Internetová linka bezpečí: lb@linkabezpeci.cz
 • Bílý kruh bezpečí  tel. 257 317 100 

 

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY – MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE

 

AIDS

 • Národní linka prevence AIDS, tel. 800 144 444, (po – pá 13. – 18. hodiny)
 • Česká společnost AIDS pomoc Malého 3/282, Praha 8         
 • http://aids-pomoc.cz