Dokumenty

Dokumenty

 • Školní řád  pdf

 • Informace o povinném subjektu  pdf

 • Vnitřní a vnější informační systém - pdf

 • ICT plán  pdf

 • Preventivní program  pdf

 • Pravidla užívání školního hřiště  pdf

 • Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

– za rok 2016 – pdf

- za rok 2017 - pdf

 • Školní vzdělávací program

– od 1.9.2017 - pdf

– od 1.9.2010 - pdf

 

 • Výroční zprávy školy

– školní rok 2016/2017

školní rok 2017/2018

 • Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled - pdf 
 • Inspekční zprávy

– rok 1998/1

– rok 1998/2

– rok 2000

– rok 2007

– rok 2010

– rok 2016