Školská rada

Rada školy

Aktuální složení:

 • Mgr. Vilemína Hraničková, PaedDr. Vít Potužák - zástupci pedagogického sboru
 • MUDr. Michal Svoboda, Ing. Martin Kopp - zástupci rodičů a zletilých studentů
 • Bc. Petr Mottl, Mgr. Pavel Princ - zástupci zřizovatele (Plzeňský kraj)

Mandát členů Rady školy je tříletý, členové se scházejí minimálně dvakrát ročně.

Dokumenty ke stažení

 • Jednací řád školské rady - pdf

 • Zápis z 1. zasedání (21. 12. 2005) - pdf

 • Zápis z 2. zasedání (28. 2. 2006) - pdf

 • Zápis z 3. zasedání (4. 12. 2006) - pdf

 • Zápis z 4. zasedání (29. 8. 2007) - pdf

 • Zápis z 5. zasedání (13. 12. 2007) - pdf

 • Zápis z 6. zasedání (14. 1. 2009) - pdf

 • Zápis ze 7. zasedání (19. 6. 2009) - pdf

 • Zápis z 8. zasedání (9. 10. 2009) -pdf

 • Zápis z 9. zasedání (8. 10. 2010) - pdf

 • Zápis z 10. zasedání (10. 6. 2011) - pdf

 • Zápis z 11. zasedání (14. 10.2011) - pdf

 • Zápis z 12. zasedání (20. 1. 2012) - pdf

 • Zápis z 13. zasedání (9. 10. 2012) - pdf

 • Zápis ze 14. zasedání (29. 1. 2013) - pdf

 • Zápis z 15. zasedání (7. 6. 2013) - pdf

 • Zápis ze 16. zasedání (18. 12. 2013) - pdf

 • Zápis ze 17. zasedání (12. 6. 2014) - pdf

 • Zápis z 18. zasedání (14. 10. 2014) - pdf

 • Zápis z 19. zasedání (6. 1. 2015) - pdf

 • Zápis z 20. zasedání (14. 10. 2015) - pdf

 • Zápis z 21. zasedání (21. 06. 2016) - pdf

 • Zápis z 22. zasedání (19. 10. 2016) - pdf

 • Zápis z 23. zasedání (19. 6. 2017) - pdf

 • Zápis z 24. zasedání (17. 10. 2017) - pdf

 • Zápis z 25. zasedání (21. 12. 2017) - pdf

 • Zápis z 26. zasedání (13. 2. 2018) - pdf

 • Zápis z 27. zasedání (16. 10. 2018) - pdf