Sponzoři a partneři

Sponzorská výzva

Výzva pro bývalé studenty, rodiče současných žáků i další přátele Gymnázia Sušice. 

Vážení! 
Sušické gymnázium oslavilo v roce 2006 sté výročí od založení. Při této příležitosti řada z Vás věnovala škole sponzorský dar, za který jsme byli vděčni a kterého jsme využili ku prospěchu školy a studentů. Za to Vám patří náš dík. 

Čas však letí dál, škola se rozvíjí, přibývá řada aktivit (i mimoškolních) a to vše s sebou nese náklady, na něž samotný rozpočet školy nestačí. Chceme modernizovat učební pomůcky, zpestřit metody výuky,vybudovat laboratoře technických předmětů (chemie, fyziky, biologie), rekonstruovat šatny, zahájit postupnou výměnu oken... 

Uvítáme jakýkoli dar, který nám pomůže prostředí školy ještě vylepšit. Může jít o finanční hotovost, poskytnutí vybavení, vykonání řemeslných prací apod. Vedení školy s Vámi uzavře darovací smlouvu s vymezením účelu daru. Sponzory zveřejňujeme na webových stránkách školy a najdeme si i další způsoby, jak jim důstojně poděkovat.

Budete-li mít chuť školu podpořit, spojte se s námi jakoukoli formou (osobní návštěva, telefonicky, elektronicky), velice rádi Vás uvítáme.

Za studenty i zaměstnance
Mgr. Ivan Kratochvíl
ředitel školy

 

Naši partneři a sponzoři 
ZČU Plzeň CompoTech ZKD Sušice
Techmania Koramex Město Sušice
PT Web Stavby Vichr  Aster Pharma
 fixnet  Přírodovědecká fakulta UK  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naši partneři a sponzoři 

 

 

 

Na začátek stránky