Comenius - Izolace

Program Comenius

IZOLACE - ISOLATION (1. 10. 2012 - 31. 7. 2014) 

Cílem projektu je společně s mezinárodními partnery rozpracovat téma Izolace

Tasks: working on the topic Isoation together with the partners

Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech. Projekt je financován z grantu EU.

Zapojení do projektových aktivit přispěje ke zdokonalení cizojazyčných znalostí účastníků a k rozšíření jejich znalostí reálií jako důležitého předpokladu aktivního používání cizího jazyka. Spolupráce se žáky jiných národností vede ke vzájemnému porozumění, k odstraňování předsudků a k toleranci lidí různých kultur a náboženských vyznání. Naši žáci mohou také porovnat, jaká je mentalita a životní styl v různých částech Evropy.

Zúčastněná města (Participating cities)

 • Sušice (CZ)
 • Paphos (CY)
 • Köszeg (HU)
 • Judenburg (AT)
 • Ciutadella de Menorca (ES)

Plánované schůzky (Project meetings)

 • Říjen 2012 Köszeg (October 2012 - Köszeg)
 • Únor 2013 - Sušice (February 2013 - Sušice)
 • Květen 2013 - Ciutadella de Menorca (May 2013 - Ciutadella de Menorca)
 • Říjen 2013 - Paphos (October 2013 - Paphos)
 • Únor 2014 - Judenburg (February 2014 - Judenburg)
 • Květen 2014 - Köszeg (May 2014 - Köszeg)