EU Peníze SŠ

V rámci projektu EU peníze středním školám Gymnázium Sušice realizovalo projekt s názvem

Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II (G-learning II)

  • Název projektu: Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II
  • Zkrácený název projektu: G-learning II
  • Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0759
  • Doba realizace projektu: 01. 07. 2012 - 30. 06. 2014
  • Výzva: OP VK - IP - oblast podpory 1.5
  • Rozpočet projektu: 1 116 046 Kč
  • Žádost projektu (pdf)

Realizaci projektu v jednotlivých předmětech měli na starost pedagogové sušického gymnázia.

Stručný obsah projektu

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga a/nebo absolvováním speciálních programů pro pracovníky školy.

Výstupy projektu

V rámci projektu byly vytvářeny Digitální Učební Materiály (DUMy), které jsou k dispozici pedagogické veřejnosti.