DUMy ke stažení

Digitální učební materiály vytvořené v rámci projektu G-learning II

1. ČJ-1 - Literatura

autor: Edita Krouská

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2. ČJ-2 - Skladba

autor: Jana Vorudová, Libuše Chalupková

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3. ČJ-3 - Tvarosloví a pravopis

autor: Miloslava Hodánková

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4. AJ-1 - Anglický jazyk

autor: Kristina Volná

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

5. AJ-2 - Reálie anglicky mluvících zemí

autor: Edita Krouská

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6. AJ-3 - Konverzační témata

autor: Jitka Freundová

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7. FJ-1 - Francouzský jazyk

autor: Petra Moravová

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8. N-1 - Německý jazyk

autor: Jitka Freundová, Alena Hánová
Jana Vorudová, Dana Havlanová

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32 33 34 35

9. ŠJ-1 - Reálie španělsky mluvících zemí

autor: Alena Marková

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10. Ch-1 - Obecná chemie

autor: Radovan Sloup

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11. Ch-2 - Organická chemie

autor: Radovan Sloup

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

12. Ch-3 - Anorganická chemie

autor: Radovan Sloup

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

13. Ch-4 - Chemické reakce a děje

autor: Radovan Sloup

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

14. Fy-1 - Fyzika hravě

autor: Simona Hnátková, Luboš Káňa

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15. Tv-1 - Tělesná výchova

autor: Jaroslav Babka

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

16. M-1 - Matematika

autor: Štěpánka Baierlová

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

17. Inf-1 - Informatika a počítačová grafika

autor: Štěpánka Baierlová, Bohumila Skrbková

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

18. HV-1 - Hudební formy

autor: Milena Naglmüllerová

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

19. VV-1 - Výtvarné umění

autor: Bohumila Skrbková

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

20. OV-1 - Významné osobnosti

autor: Štěpánka Podloucká

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21. D-1 - Středověk

autor: Libuše Potužáková

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

22. D-2 - Novověk

autor: Libuše Chalupková

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

23. D-3 - Moderní doba

autor: Libuše Potužáková, Libuše Chalupková

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20