ROP - Vybavení odborných učeben

EU banner

 

Název projektu: "Gymnázium Sušice - modernizace vybavení odborných učeben"

Realizace projektu: květen 2014 - srpen 2015

Celkový rozpočet projektu: 4. 723. 201,- Kč

Dotace z ROP NUTS II Jihozápad: 4 014 720,85 Kč

 

Díky projektu byly realizovány čtyři multifunkční učebny, které splňují podmínky pro kvalitní a moderní vzdělávání. Učebny fyziky, biologie, chemie a informatiky se během dvou měsíců proměnily v moderní multifunkční prostory a nemalou měrou tak přispějí ke zvýšení efektivity a kvality vzdělávání na Gymnáziu Sušice. Díky multifunkčnosti vybavení bude nově možno v rámci výuky např. provádět celou řadu senzorických či robotických pokusů. Bude tak významně podpořen rozvoj praktických dovedností v těchto přírodovědných a technických oborech. Digitalizace všech učeben, využití IT technologií a jejich pokrytí WIFI signálem je samozřejmostí.  

Jedná se o dosud největší investici za posledních 25 let do oblasti výuky přírodovědných přemětů na naší škole. Snažíme se tak reagovat na stále více rostoucí poptávku trhu po vysoce kvalifikované pracovní síle s technickým vzděláním. Bude nově možno v rámci výuky provádět celou řadu senzorických pokusů, ihned je vyhodnocovat a za pomoci IT technologií je společně sdílet. Projekt počítá také s vybavením školy mobilní učebnou (výuka za pomoci tabletů), nákupem dalších stavebnic na robotiku či nákupem 3D tiskárny.  Téměř dvě třetiny celkového rozpočtu byly použity na nové výukové pomůcky a IT technologie. Došlo k výrazné modernizaci školní sítě, ať už jde o pořízení nových koncových stanic, nákup licencí na programové vybavení či pořízení výkonnějšího serveru. Chceme, aby se díky moderním a interaktivním pomůckám stala výuka pro všechny studenty zajímavější a zábavnější a věříme, že projekt podpoří další rozvoj dovedností našich studentů v přírodovědných a technických oborech. Studenti gymnázia již nyní pravidelně úspěšně reprezentují školu na různých technických a přírodovědných soutěžích i v celorepublikové úrovni a jejich další rozvoj v těchto oblastech pro ně bude jen bonusem, aby v budoucnu na výbornou obstáli nejen u maturity, ale hlavně na trhu práce.

 

Více fotografií najdete v naší fotogalerii

informace z tisku např zde