Harmonogram školního roku

Organizace školního roku 2018/2019

Podrobný a průběžně aktualizovaný plán všech školních akcí najdete v neveřejné části webu po přihlášení do školního informačního systému Bakaláři. Změny organizace školního roku jsou vyhrazeny.

Zahájení školního roku 3. 9. 2018
Podzimní prázdniny 29. 10. – 30. 10. 2018
schůzky Sdružení rodičů 1.A a I.A 20. 9. 2018
Den otevřených dveří 30. 11. 2018
Podzimní třídní schůzky SRPŠ 21. 11. 2018
Vánoční prázdniny 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
Konec 1. pololetí a výpis vysvědčení  31. 1. 2019
Pololetní prázdniny 1. 2. 2019
Jarní prázdniny 4. 2. – 10. 2. 2019
Velikonoční prázdniny 18. 4. – 19. 4. 2019
Jarní třídní schůzky SRPŠ 25. 4. 2019
Vysvědčení VIII.A a 4.A 26. 4. 2019
Ústní maturitní zkoušky 20. 5. – 24. 5. 2019
Konec 2. pololetí a vysvědčení 28. 6. 2019
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2019