Maturity

Maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019

Ve školním roce 2018-2019 budou studenti opět maturovat podle nového modelu (dva povinné předměty ve státní části a dva povinné předměty v profilové části) - podrobnosti o podobě zkoušky na stránkách Nová maturita.

 

Povinné předměty státní části

  1. český jazyk

  2. cizí jazyk nebo matematika

Předměty pro profilovou část stanovuje škola. Žák volí 2 předměty z nabídky, kterou tvoří povinné předměty vyučované na škole (s výjimkou českého jazyka a výchov - Hv, Vv, Tv). V případě volby cizího jazyka nesmí být totožný s volbou cizího jazyka ve společné části státní zkoušky. Podrobnější informace naleznete na stránkách jednotlivých předmětů.

Jarní termín

  • písemné zkoušky (DT + PP) společné části MZ2019 v termínu 10. - 11.4. 2019 (PP z ČJL a PP z CJ) a 2. - 10.5. 2019 (DT)
  • ústní zkoušky společné části a profilové části MZ2019 v termínu 20. - 24. 5. 2019

 

Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky

V termínu 20. - 24. května 2019 proběhnou na gymnáziu ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky. Slavnostní zahájení bude v pondělí 20. 5. 2019 v 7:30 hodin. Všichni maturanti se dostaví do školy ve vhodném oblečení a s dostatečným časovým předstihem. Další informace najdete na nástěnkách ve škole.

Rozpis pro jednotlivé dny a třídy: 

Rozpis ústních maturitních zkoušek pro třídu VIII.A

Rozpis ústních maturitních zkoušek pro třídu 4.A

 

Oficiální odkazy

  • Zpřístupnění výsledků společné části maturitní zkoušky

  • Přihlašování k podzimnímu zkušebnímu období

  • Informace k žádostem žáků o přezkum