Poradenství a prevence

Stránka výchovného poradce a metodika prevence

Metodik prevence – Mgr. Štěpánka Podloucká

Náplň práce školního metodika prevence

 1. tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
 2. realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
 3. monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika
 4. poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
 5. koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
 6. spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 7. koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků
 8. poskytování informačních a metodických materiálů
 9. aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence

 

Výchovný poradce – Mgr. Kateřina Lhotková

Každý z nás se může v životě setkat se situací, na kterou sám nestačí. Jedním z těch, kteří nabízejí pomocnou ruku, je výchovný poradce. Každý výchovný poradce je vázán mlčenlivostí v osobních záležitostech žáků.

Na výchovného poradce se lze obracet s následujícími okruhy problémů:

 1. Studijní problémy,
 2. zdravotní omezení, specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie apod.),
 3. řešení osobních, sociálních problémů,
 4. otázky volby studia VŠ, VOŠ, příp. povolání.

Výchovný poradce může zprostředkovat konzultaci s odborníky z pedagogicko-psychologické poradny.

Výchovný poradce také může doporučit konkrétního dětského psychologa:

 

V případě nepřítomnosti zastupuje výchovnou poradkyni školní metodik prevence Mgr. Štěpánka Podloucká.

 

Užitečné adresy:

- internetové kurzy pro TSP MU – www.aleph.cz

- internetové kurzy pro scio testy – http://nsz.aleph.cz