Výchovný poradce

Výchovný poradce

Mgr. Kateřina Lhotková

Tel.: (+420) 376 528 600, e-mail: jmeno.prijmeni@domena

domena = gymsusice.cz

 Konzultační hodiny

 • Úterý 10.00 – 11.00
 • Čtvrtek 13.30 – 14.30
 • v případě potřeby (po dohodě) i v odpoledních hodinách

 

Gymnázium Sušice je relativně „malá“ škola s více než stoletou tradicí. Ke klidné a přátelské atmosféře přispívá jednak individuální přístup, jednak znalost všech žáků a jejich rodinného zázemí (gymnázium navštěvovali nejen rodiče, ale v mnoha případech i prarodiče současných studentů) a také akce, které pořádají studenti a učitelé společně. Začínáme seznamovacím kurzem a pokračujeme výlety, dny s třídními, atletickými dny, volejbalovým turnajem, lyžařskými a vodáckými kurzy atd.

Tyto akce hrají významnou roli v prevenci rizikového chování, ale hlavně - při všech akcích je na prvním místě podpora pozitivních vztahů, spolupráce a vzájemná důvěra nejen mezi studenty, ale i mezi nimi a učiteli. A to je zásadní předpoklad k případnému řešení možných individuálních problémů některých žáků.

Na řešení problémů se nepodílím jako výchovný poradce sama, ale samozřejmě ve spolupráci s vedením školy, třídními učiteli, metodikem prevence i ostatními učiteli.

Kabinet výchovného poradce je místem diskrétním, kam mohou vstoupit žáci kdykoliv mají potřebu řešit jakýkoliv problém.


Žákům a studentům ráda pomohu:

 • s řešením osobních (rodinných) problémů,
 • se vztahy se spolužáky, učiteli,
 • s řešením studijních problémů,
 • s domácí přípravou a nácvikem zásad efektivního učení,
 • s řešením problémů spojených se specifickými poruchami učení, včetně vypracování IVP,
 • se zvládnutím stresových situací,
 • s výběrem dalšího studia, případně změnou střední školy,
 • s informacemi o možnostech studia na VŠ, včetně přípravných kurzů pro maturanty,
 • se zpracováním přihlášek na VŠ.

Rodičům jsem k dispozici v případech:

 • obtížného zvládání přechodu dětí do nové školy, kolektivu,
 • výchovných a výukových problémů jejich dětí,
 • spolupráce s dalšími vyučujícími,
 • komunikace s odborníky i mimo školu (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogická centra,…).

Naše akce

Seznamovací kurz

Probíhá vždy na začátku nového školního roku a účastní se ho studenti prvních ročníků s třídním učitelem a výchovným poradcem. Zázemí jsme již před několika lety našli v rekreačním středisku v Šimanově, kde probíhají veškeré aktivity. Většina je zaměřena především na spolupráci v nově vzniklém třídním kolektivu, ale je čas i na sebepoznávání. 

Úvod do světa práce

Pro studenty posledních ročníků je připraven dvoudenní seminář. Jeho cílem je setkání s „lidmi z praxe“ – podle zájmu studentů pozveme právníka, zástupce živnostenského odboru, sociálního odboru, případně další odborníky. Důraz je kladen především na praktické informace, např. zahájení podnikání, sociální a zdravotní pojištění, rizika při podpisu smluv, atd. 

Část semináře je věnována diskuzi s našimi absolventy. Opět vycházíme ze zájmu studentů a podle jejich výběru vysoké školy zveme absolventy našeho gymnázia, kteří studují (případně již dostudovali) stejný nebo podobný obor. Nejčastější dotazy se týkají přijímacího řízení, ale i možnosti bydlení, stravování, praxí na dané VŠ, možnosti absolvování zahraničních stáží.


 

Přehledy o úspěšnosti přijetí na VŠ

Absolventi 2014

Absolventi 2015

Absolventi 2016

Absolventi 2017

Absolventi 2018

Absolventi 2019

 

 


 

Odkazy:

Výběr budoucí kariéry

www.infoabsolvent.cz

www.emiero.cz

 

Informační portály VŠ a VOŠ

http://www.vysokeskoly.cz/

www.KamNaVejsku.cz

http://www.asacr.cz/

http://www.seznamskol.eu

www.kampomaturite.cz

 

Přípravné kurzy na VŠ

http://www.tutor.cz/pripravne-kurzy

 

Dny otevřených dveří na VŠ a VOŠ

http://www.vysokeskoly.cz/

 

Národní srovnávací zkoušky

https://www.scio.cz

 

Gaudeamus – veletrh pomaturitního studia

http://www.gaudeamus.cz/

 

Veletrh Pražských veřejných VŠ

http://www.prazske-verejne-vysoke-skoly.cz/


 

Desatero bezpečného internetu

 1. Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem.
 2. Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní.
 3. Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.
 4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy.
 5. Nedomlouvej si schůzku na internetu, aniž bys o tom řekl někomu jinému.
 6. Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou stránku.
 7. Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí.
 8. Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.
 9. Nevěř každé informaci, kterou na Internetu získáš.
 10. Když se s někým nechceš bavit, nebav se.

 Na „Seznamu“ lze on-line spustit i pořady „Seznam se bezpečně!“