Učebnice

Učebnice

  • Žákům, kteří plní povinnou školní docházku (prima–kvarta osmiletého studia), jsou učebnice půjčovány ze školních zdrojů. 
  • Na konci každého školního roku probíhá mezi studenty neoficiální burza učebnic, kde žáci z nižších ročníků mohou získat učebnice od svých starších spolužáků za výhodné ceny. Studenti nastupujících ročníků některé učebnice mohou takto získat ještě v průběhu měsíce září. 
  • Pro nákupy učebnic doporučujeme internetové obchody, místní knihkupectví nebo odborná knihkupectví v Plzni. Některá nabízejí slevu pro studenty.  

– knihkupectví MOUDRÁ SOVA, Klatovská 28, Plzeň 
– knihkupectví FRAUS, Klatovská 24, Plzeň nebo Goethova 8, Plzeň
– knihkupeství BEN – technická literatura, sady Pětatřicátníků 33, Plzeň – u Pekla

Seznam učebnic je aktualizován před každým školním rokem podle požadavků jednotlivých vyučujících. Další informace můžete také najít na stránkách jednotlivých předmětů.

Seznam učebnic pro jednotlivé třídy 

Legenda: 
  • černá barva:  základní literatura
  • modrá barva: doporučená literatura
1.A 2.A 3.A 4.A Kvinta A SextaA SeptimaA OktávaA
 
 
 
 

 

první ročník (čtyřleté studium)

ČJL

Nová literatura pro SŠ 1. díl – učebnice (didaktis)

Komunikace v českém jazyce pro střední školy – učebnice (didaktis)

J. Soukal: Čítanka pro 1. ročník gymnázií (SPN)

AJ

Falla, Davies: Maturita Solutions Pre-Intermediate, 2nd edition (OUP)

Student´s Book a Workbook

NJ Cwikowska, Vomáčková, Černý: Direkt neu 1 (KLETT)
ZSV Gillerová, Buriánek: Základy psychologie a sociologie (Fortuna 1995)
D

Popelka, Válková: Dějepis 1 pro pro gymnázia a střední školy. Pravěk a starověk (SPN)

Souček: Dějiny pravěku a starověku (Práce)

Z

Kašparovská: Zeměpis I v kostce (Fragment 2008 a novější)

Školní atlas světa (Kartografie Praha)

M

Bušek, Calda: Matematika pro gymnázia - Základní poznatky - 3. vydání, dotisk

Charvát: Matematika pro gymnázia - Rovnice a nerovnice - 3. vydání, dotisk

Pomykalová: Matematika pro gymnázia - Planimetrie - 5. vydání 

F Bednařík: Fyzika pro gymnázia - Mechanika - 4. vydání
CH

Honza J, Mareček J.: Chemie pro 1. ročník gymnázií (Brno)

Sbírka řešených i neřešených příkladů z chemie pro gymnázia 

B

Kubišta: Obecná biologie (Fortuna)

Kincl: Biologie rostlin (Fortuna)  

   
   

 nahoru

 

 

 

druhý ročník (čtyřleté studium)

ČJL

Kostečka: Český jazyk pro 2. ročník gymnázií (SPN)

Nezkusil: Česká a světová literatura pro 2. ročník středních škol

Nezkusil: Čítanka české a světové literatury pro 2. ročník středních škol ( Fortuna )

AJ Falla, Davies: Maturita Solutions Pre-Intermediate, 2nd edition /pokračují z 1.ročníku/
NJ Motta, Cvikowská: DIREKT Neu 1,2  (nakl. Klett) 
ZSV

Gillernnová, Buriánek: Základy psychologie a sociologie ( Fortuna)

Ústava ČR 

D Čornej: Středověk a ranný novověk - Dějepis pro gymnázia a SŠ - 2. díl  (SPN) 
Z

Kašparovský: Zeměpis v kostce I   ( Fragment )

Školní atlas světa  ( Kartografie Praha ) 

M

Odvárko: Matematika pro gymnázia - Funkce /dotisk 4. vydání/ a  Goniometrie /dotisk 4. vydání/

Pomykalová: Matematika pro gymnázia - Stereometrie /4. vydání/ 

F

Bartuška: Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika (5. vydání)

Lepil: Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění (4. vydání)

CH Honza, Mareček: Chemie pro druhý ročník gymnázií /lib. vydání, červený/ + sbírka příkladů  
B Papáček a kol.: Zoologie  (Scientia) 
   
   

 nahoru

 

 

 

třetí ročník (čtyřleté studium)

ČJL

Kostečka: Český jazyk pro 3. ročník gymnázií (SPN)

Nezkusil: Česká a světová literatura 1900 - 1945 + Čítanka  ( Fortuna )

AJ Falla, Davies: Maturita Solutions –Intermediate, 2nd edition (OUP))
NJ Motta, Cvikowská: DIREKT Neu 2  (nakl. Klett)
ZSV Eichler, Svoboda: Základy státoprávní teorie, ekonomie, ekonomiky neformální logiky 
D Hlavačka: Dějepis pro gymnázia a SŠ - Novověk /3.díl/   (SPN) 
Z

Kašparovský: Zeměpis v kostce I, II  /vydání 2008 a novější/  ( Fragment )

Školní atlas světa  ( Kartografie Praha )

Školní atlas ČR ( modrý ) 

M

Kočandrle: Matematika pro gymnázia - Analytická geometrie /3. vydání/

Calda: Matematika pro gymnázia - Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika /dotisk 3. vydání/ 

F Lepil, Šedivý: Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus  (5. vydání, dotisk)  
CH Honza, Mareček: Chemie pro 2. ročník gymnázií /libovolné vydání/   (Brno) 
B Novotný: Biologie člověka  ( Fortuna ) 
 Nj konv.

Czwikowska, Jaroszewic: Direkt – Cvičebnice německého jazyka

Navrátilová: Němčina – Maturitní témata (nakl. Výuka) 

 Aj konv.  

 

 nahoru

 

 

čtvrtý ročník (čtyřleté studium)

ČJL

Nezkusil: Česká a světová literatura po r. 1945

Nezkusil: Čítanka české a světové literatury

AJ Falla, Davies: Maturita Solutions –Intermediate, 2nd edition (OUP) /pokračují ze 3. ročníku/
NJ Direkt Neu 2,3   (nakl. Klett) 
ZSV Adamová a kol.: Základy filozofie, etiky  (Fortuna) 
D Kuklíkovi J. a J.: Dějepis pro gymnázia a střední školy 4 - Nejnovější dějiny  (SPN) 
Z

Kašparovský K.: Zeměpis v kostce II  (Fragment)

Školní atlas ČR /modrý/

Školní atlas světa  (Kartografia) 

M

Odvárko O.: Posloupnosti a řady /3. vydání/

Calda E.: Komplexní čísla /4.vydání/ 

F

Lepil O.: Fyzika pro gymnázia - Optika (3.vydání, dotisk)

Štoll I.: Fyzika pro gymnázia - Fyzika mikrosvěta (3.vydání, dotisk)

Bartuška : Speciální teorie relativity (3.vydání)

Macháček: Astrofyzika (3.vydání)

CHS Mareček, Honza: Chemie pro gymnázia 1,2,3 /libovolná vydání/ + Sbírka 
B Nečásek: Genetika  (Scientia) 
 Aj konv.  

 

 Nj konv.  

Czwikowska, Jaroszewic: Direkt – Cvičebnice německého jazyka (nakladatelství Klett)

Navrátilová: Němčina – Maturitní témata (nakl. Výuka)

 nahoru

 

 

 

 kvinta (osmileté studium)

ČJL

Nová literatura pro SŠ 1. díl – učebnice (didaktis)

Komunikace v českém jazyce pro střední školy – učebnice (didaktis)

J. Soukal: Čítanka pro 1. ročník gymnázií (SPN)

AJ Falla, Davies: Maturita Solutions Pre-Intermediate, 2nd edition (OUP)
NJ Cwikowska, Vomáčková, Černý: Direkt neu 1 (KLETT)  
ZSV Gillerová, Buriánek: Základy psychologie a sociologie (Fortuna 1995) 
D  

Popelka, Válková: Dějepis 1 pro pro gymnázia a střední školy. Pravěk a starověk (SPN)

Souček: Dějiny pravěku a starověku (Práce)

Z

Kašparovská: Zeměpis I v kostce (Fragment 2008 a novější)

Školní atlas světa (Kartografie Praha)

M

Bušek, Calda: Matematika pro gymnázia - Základní poznatky - 3. vydání, dotisk

Charvát: Matematika pro gymnázia - Rovnice a nerovnice - 3. vydání, dotisk

Pomykalová: Matematika pro gymnázia - Planimetrie - 5. vydání 

 
F Bednařík: Fyzika pro gymnázia - Mechanika - 4. vydání
CH

Honza J, Mareček J.: Chemie pro 1. ročník gymnázií (Brno)

Sbírka řešených i neřešených příkladů z chemie pro gymnázia 

 
B

Kubišta: Obecná biologie (Fortuna)

Kincl: Biologie rostlin (Fortuna)  

 
 Šp Castro, Marin, Morales: Nuevo Ven 1, nakl. Edelsa - distribuce Fraus, učebnice + pracovní sešit 
   

 nahoru

 

 

 

sexta (osmileté studium)

ČJL

Kostečka: Český jazyk pro 2. ročník gymnázií (SPN)

Nezkusil: Česká a světová literatura pro 2. ročník středních škol

Nezkusil: Čítanka české a světové literatury pro 2. ročník středních škol ( Fortuna )

 
AJ Falla, Davies: Maturita Solutions Pre-Intermediate, 2nd edition (OUP) /pokračují z kvinty/
NJ Motta, Cvikowská: DIREKT Neu 1,2  (nakl. Klett)  
ZSV Gillernnová, Buriánek: Základy psychologie a sociologie ( Fortuna)  
D Čornej: Středověk a ranný novověk - Dějepis pro gymnázia a SŠ - 2. díl  (SPN)  
Z

Kašparovský: Zeměpis v kostce I   ( Fragment )

Školní atlas světa  ( Kartografie Praha ) 

 
M

Odvárko: Matematika pro gymnázia - Funkce /dotisk 4. vydání/ a  Goniometrie /dotisk 4. vydání/

Pomykalová: Matematika pro gymnázia - Stereometrie /4. vydání/ 

 
F

Bartuška: Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika (5. vydání)

Lepil: Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění (4. vydání)

 
CH Honza, Mareček: Chemie pro druhý ročník gymnázií /lib. vydání, červený/ + sbírka příkladů  
B Papáček a kol.: Zoologie  (Scientia) 
   
   

 nahoru

 

 

septima (osmileté studium)

ČJL

Kostečka: Český jazyk pro 3. ročník gymnázií (SPN)

Nezkusil: Česká a světová literatura 1900 - 1945 + Čítanka  ( Fortuna )

 
AJ Falla, Davies: Maturita Solutions –Intermediate, 2nd edition (OUP) 
NJ Motta, Cvikowská: DIREKT Neu 2  (nakl. Klett) 
ZSV Eichler, Svoboda: Základy státoprávní teorie, ekonomie, ekonomiky neformální logiky  
D Hlavačka: Dějepis pro gymnázia a SŠ - Novověk /3.díl/   (SPN) 
Z

Kašparovský: Zeměpis v kostce I, II  /vydání 2008 a novější/  ( Fragment )

Školní atlas světa  ( Kartografie Praha )

Školní atlas ČR ( modrý ) 

 
M

Kočandrle: Matematika pro gymnázia - Analytická geometrie /3. vydání/

Calda: Matematika pro gymnázia - Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika /dotisk 3. vydání/ 

 
F Lepil, Šedivý: Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus  (5. vydání, dotisk)
CH Honza, Mareček: Chemie pro 2. ročník gymnázií /libovolné vydání/   (Brno) 
B Novotný: Biologie člověka  ( Fortuna )  
Nj konv. 

Czwikowska, Jaroszewic: Direkt – Cvičebnice německého jazyka

Navrátilová: Němčina – Maturitní témata (nakl. Výuka) 

 
 Aj konv.  

 nahoru

 

 

oktáva (osmileté studium) 

ČJL

Nezkusil: Česká a světová literatura po r. 1945

Nezkusil: Čítanka české a světové literatury

 
AJ Falla, Davies: Maturita Solutions –Intermediate, 2nd edition (OUP) /pokračují ze septimy/
NJ Direkt Neu 2,3   (nakl. Klett)  
ZSV Adamová a kol.: Základy filozofie, etiky  (Fortuna) 
D Kuklíkovi J. a J.: Dějepis pro gymnázia a střední školy 4 - Nejnovější dějiny  (SPN) 
Z

Kašparovský K.: Zeměpis v kostce II  (Fragment)

Školní atlas ČR /modrý/

Školní atlas světa  (Kartografia) 

 
M

Odvárko O.: Posloupnosti a řady /3. vydání/

Calda E.: Komplexní čísla /4.vydání/ 

 
F

Lepil O.: Fyzika pro gymnázia - Optika (3.vydání, dotisk)

Štoll I.: Fyzika pro gymnázia - Fyzika mikrosvěta (3.vydání, dotisk)

Bartuška : Speciální teorie relativity (3.vydání)

Macháček: Astrofyzika (3.vydání)

 
CHS Mareček, Honza: Chemie pro gymnázia 1,2,3 /libovolná vydání/ + Sbírka  
B Nečásek: Genetika  (Scientia) 
 Aj konv.  
Nj konv.   

Czwikowska, Jaroszewic: Direkt – Cvičebnice německého jazyka (nakladatelství Klett)

Navrátilová: Němčina – Maturitní temata (nakl. Výuka)

 nahoru