druhé kolo

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro: čtyřleté studium, obor 79-41-K/41 Gymnázium

  • určeno žákům 9. tříd
  • počet volných míst - 10
  • Podmínky přijímacího řízení i kritéria pro přijetí jsou stejná jako v 1. kole. Budou akceptovány výsledky didaktických testů z českého jazyka a matematiky jednotné přijímací zkoušky z prvního kola doložené výpisem výsledků těchto testů.
  • splní-li uchazeči podmínky přijetí a jejich počet nepřesáhne počet volných míst, budou přijati všichni uchazeči
  • přesáhne-li počet uchazečů počet volných míst, bude přijato podle celkových výsledků prvních 10 uchazečů
  • přihlášku ke studiu (spolu s výpisem výsledků didaktických testů) na čtyřleté gymnázium je třeba zaslat (předat) na ředitelství školy do 19. 6. 2018
  • výsledky 2. kola přijímacího řízení budou vyvěšeny na úřední desce školy i na webových stránkách školy 22. června 2018
  • Rozhodnutí si mohou vyzvednout zákonní zástupci v kanceláři školy do 29. června 2018. Nevyzvednutá rozhodnutí budou zaslána poštou.