třetí kolo

 

 • 3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

  Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro: čtyřleté studium, obor 79-41-K/41 Gymnázium

  • určeno žákům 9. tříd
  • počet volných míst - 14
  • Podmínky přijímacího řízení i kritéria pro přijetí jsou stejná jako v 1. kole. Budou akceptovány výsledky didaktických testů z českého jazyka a matematiky jednotné přijímací zkoušky z prvního kola doložené výpisem výsledků těchto testů.
  • splní-li uchazeči podmínky přijetí a jejich počet nepřesáhne počet volných míst, budou přijati všichni uchazeči
  • přihlášku ke studiu (spolu s výpisem výsledků didaktických testů) na čtyřleté gymnázium je třeba zaslat (předat) na ředitelství školy do 23. 8. 2019
  • výsledky 2. kola přijímacího řízení budou vyvěšeny na úřední desce školy i na webových stránkách školy 28. srpna 2019
  • Rozhodnutí si mohou vyzvednout zákonní zástupci v kanceláři školy do 30. srpna 2019. Nevyzvednutá rozhodnutí budou zaslána poštou.

   

  Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro: osmileté studium, obor 79-41-K/81 Gymnázium

  • určeno žákům 5. tříd
  • počet volných míst - 4
  • Podmínky přijímacího řízení i kritéria pro přijetí jsou stejná jako v 1. kole. Budou akceptovány výsledky didaktických testů z českého jazyka a matematiky jednotné přijímací zkoušky z prvního kola doložené výpisem výsledků těchto testů.
  • splní-li uchazeči podmínky přijetí a jejich počet nepřesáhne počet volných míst, budou přijati všichni uchazeči
  • přesáhne-li počet uchazečů počet volných míst, budou přijati podle celkových výsledků první 4 uchazeči
  • přihlášku ke studiu (spolu s výpisem výsledků didaktických testů) na čtyřleté gymnázium je třeba zaslat (předat) na ředitelství školy do 23. 8. 2019
  • výsledky 2. kola přijímacího řízení budou vyvěšeny na úřední desce školy i na webových stránkách školy 28. srpna 2019
  • Rozhodnutí si mohou vyzvednout zákonní zástupci v kanceláři školy do 30. srpna 2019. Nevyzvednutá rozhodnutí budou zaslána poštou.