Přípravné kurzy

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Gymnázium Sušice bude pro zájemce o studium na gymnáziu pro školní rok 2019/2020 organizovat přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

Kurzy z matematiky a kurzy z českého jazyka budou probíhat v únoru a březnu 2019. Konkrétní termíny konání kurzů budou zveřejněny na stránkách školy po uzavření přihlášek zájemců.

Přihlášku si můžete vyzvednout v kanceláři školy nebo si ji stáhnete zde.
Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat v kanceláři školy, zaslat poštou nebo e-mailem nejpozději do pátku 25. 1. 2019.

Pomůcky pro přípravné kurzy: sešit nebo blok, modře či černě píšící propisovací tužka, rýsovací potřeby (pouze tyto pomůcky jsou povoleny u přijímacích zkoušek).

Poplatek  300 Kč/1 kurz můžete uhradit v hotovosti v kanceláři školy do středy 30. 1. 2019 nebo možno bankovním převodem na BÚ školy 38503850/0300 a do "Poznámky pro příjemce" uvést "PK2019 + příjmení a jméno žáka" (pro identifikaci platby).

Nespornou výhodou přípravných kurzů je poznání prostředí školy, seznámení se s obsahem a formou testů a možnost včasného odhalení případných nedostatků ve znalostech.

Bližší informace o kurzech a přijímacích zkouškách najdete na webových stránkách školy v sekci Uchazeč o studium  nebo na tel.: 376 526 407.

Těšíme se na Vás.