Termíny přípravných kurzů

Termíny přípravných kurzů

Tyto kurzy budou probíhat z matematiky a z českého jazyka v únoru a březnu 2019 v učebnách školy v přízemí. Každý z kurzů má pět 60 minutových lekcí.

Kurzy z matematiky budou probíhat v úterý, kurzy z českého jazyka ve středu vždy od 15.00 hod. v následujících termínech:

  • 12. února  - matematika

 

  • 13. února  - český jazyk

 

  • 19. února  - matematika

 

  • 20. února  - český jazyk

 

  • 26. února  - matematika

 

  • 27. února  - český jazyk

 

  •   5. březnamatematika

 

  •   6. března - český jazyk

 

  • 12. březnamatematika

 

  • 13. března - český jazyk

 

Pomůcky pro přípravné kurzy: sešit nebo blok, modře či černě píšící propisovací tužka, rýsovací potřeby (pouze tyto pomůcky jsou povoleny u přijímacích zkoušek).

Nespornou výhodou přípravných kurzů je poznání prostředí školy, seznámení se s obsahem a formou testů a možnost včasného odhalení případných nedostatků ve znalostech.

Bližší informace o kurzech a přijímacích zkouškách najdete na webových stránkách školy v sekci Uchazeč o studium  nebo na tel.: 376 526 407.

Těšíme se na Vás.