Výsledky přijímacího řízení

Na tuto stránku přistupujte pouze přes www.gymsusice.cz - sekce Uchazeč o studium.

Výsledky přijímacího řízení do primy osmiletého studia a do prvého ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2018-2019

 

Výsledky   1.kola přijímacích zkoušek do primy osmiletého studia 

Výsledky   1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia 

 

Přijato je prvních 30 uchazečů v pořadí. 

Pokud uchazeč neodevzdá zápisový lístek do deseti pracovních dnů (tj. do středy 16. 5.), bude na jeho místo přijat další uchazeč v pořadí - autoremedurou se vyhoví jeho odvolání.

Rozhodnutí o nepřijetí si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout v kanceláři Gymnázia Sušice v pátek 4. 5. do 15.30 hod. a současně mohou podat odvolání (formulář je připraven). Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou po tomto termínu zaslána poštou.

Odvolání proti tomuto rozhodnutí je třeba podat do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení!

Pokud je zájem zatím nepřijatých uchazečů o studium na Gymnáziu Sušice skutečný, podejte odvolání! Jakmile se uvolní místa po uchazečích, kteří jsou v pořadí před Vámi a nastoupí na jinou školu, autoremedurou bude Vašemu odvolání vyhověno. Odevzdaný zápisový lístek na jinou školu je v tomto případě možné vzít zpět.

S jakýmikoliv dotazy se obracejte na vedení školy tel. 376 526 407.