Roušky i ve výuce!

Na základě opatření MZ ČR bude od pátku 18.září 2020 povinné nošení roušek ve školách i během výuky. Prosíme žáky, aby se do školy vybavili dostatečným množstvím roušek, které si budou moci při jejich intenzivním nošení i několikrát denně vyměnit.

Více informací »

Mimořádné opatření

Na základě mimořádného opatření MZ ČR je od čtvrtka 10. září povinné nošení roušek ve všech vnitřních prostorách budov včetně společných prostor škol.

Více informací »

Informační třídní schůzka pro prvé ročníky

Gymnázium Sušice srdečně zve rodiče žáků primy a prvého ročníku čtyřletého studia na informační třídní schůzku, která se koná ve středu 16. září od 15.30 hod. v kmenových učebnách v přízemí a 1.patře školy.

Více informací »

Aktuální informace MŠMT a MZ k zahájení škol.roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci,

bohužel i vstup do nového školního roku a návrat k prezenční výuce s sebou přináší spolu s nelepšící se epidemiologickou situací určitá omezení a nejistotu. S pravidly chování a preventivními opatřeními ve škole budou všichni naši žáci seznámeni po svém příchodu 1.září.

Dbejme prosím pokynů pro zvýšená hygienická opatření a chraňme tím své zdraví.

Více informací »

Zahájení nového školního roku 2020-2021

Zahájení nového školního roku proběhne v úterý 1. září od 8.10 hod. v kmenových třídách. Žákům nižšího gymnázia budou v rámci třídnických hodin vydány učebnice.

Více informací »