Úřední hodiny o prázdninách

Úřední hodiny o prázdninách: každou středu 9 - 12 hodin.

Podrobné informace o Seznamovacích kurzech pro nové žáky, cyklistickém kurzu pro žáky VI.A a 2.A a další informace spojené se školním rokem 2019/2020 budou zveřejněny na webu školy poslední týden v srpnu. 

Více informací »

Mistryně republiky

Studentka IV.A Marie Fornousová se stala absolutní vítězkou ústředního kola 48. ročníku Dějepisné olympiády 2018/2019.

Více informací »

Opět vítězně

Naše škola již po třetí za sebou zvítězila v atraktivním sportovním utkání sušických škol. Utkání se konalo na sportovištích města Sušice v pátek dne 21.6. Žáci nižšího gymnázia se utkali se svými vrstevníky ze základních škol v atletice, fotbalu, volejbalu, plavání a florbalu.

Více informací »

Kultur ohne Grenzen – Kultura bez hranic

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem a Centrum Bavaria Bohemia nabízí pro rok 2019 školám z Bavorska a českého příhraničí akce a workshopy k vzájemného setkávání v rámci projektu Kultur ohne Grenzen - Kultura bez hranic.

Více informací »

Česko-německý projekt

V květnu 2019 se třída tercie A zúčastnila společného projektu s partnerskou školou Realschule Bad Kötzting. Do programu bylo zařazeno jazykové vzdělávání, sportovní aktivity, kultura, poznávání historie i současnosti.

Více informací »